persbericht

Testimonial - Opmerkelijk

De samenwerking tussen Verhalen Vertalen en OpmerKelijk loopt al jaar en dag. “In mijn herinnering is Hilde er altijd al geweest,” lacht Katlijn. “Van bij het begin viel het me op dat Hilde heel goed is in ‘verhalen vertalen’. Ze pakt de emotie, die ik zo belangrijk vind, echt vast. Ze grijpt de kern waar het om gaat, de drijfveer, de achterliggende missie, en weet die perfect weer te geven in teksten. Hilde zorgt er steeds voor dat mijn verhaal precies overkomt zoals ik het wil.”